Untitled Document
 
home
tentang kami
organisasi
surat edaran
gallery
email
kontak
 
 
   
 
Subdit Kerjasama dan Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
   
  Lambang UIN

LAMBANG UIN

No
Nama UIN
Lambang
1
UIN Alauddin Makassar
2
UIN Riau
3
UIN Malang
4
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5
UIN Sunan Gunungjati Bandung
6
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Menu Kanan